Зачувување документи

Оваа икона нуди совети како поефикасно да се употребува програмата.

Документот е зачуван под патеката и името на тековниот локален медиум со податоци, мрежен уред или на Интернет, пребришувајќи било која датотека со истото име.

Кога првпат ќе зачувате нова датотека, се отвора дијалогот Зачувај како, во кој можете да внесете име, папка и уред или партиција за датотеката. За отворање на овој дијалог, изберете Датотека - Зачувај како.

Note Icon

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatic extension to the file name

When saving a file, LibreOffice always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of ODF extensions.

Some examples for the automatic extensions are listed in the following table:

You enter this file name

You select this file type

File is saved with this name

my file

OpenDocument-текст

my file.odt

my file.odt

OpenDocument-текст

my file.odt

my file.txt

OpenDocument-текст

my file.txt.odt

my file.txt

Text (.txt)

my file.txt


Please support us!