Преглед на базата на податоци

Working with databases in LibreOffice

Приказ на извори на податоци

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Налево можете да го видите Пребарувачот на извори на податоци. Ако таму изберете табела или прашање, ќе ја видите содржината на оваа табела или прашање надесно. На горната маргина е Лента за податоци во табелата.

Извори на податоци

Адресар како извор на податоци

Приказ на содржината на изворот на податоци

Menu bar of a database file

Формулари и извештаи

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Внесување податоци наспроти уредување формулар

Волшебник за извештаи

Употребување и уредивање на извештаи на бази на податоци

Барања

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

Внесете, уредете и копирајте записи

Табели

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

Внесете, уредете и копирајте записи

Please support us!