Прикажување на база на податоци

Постојат два различни начини за прикажување на база на податоци во LibreOffice.

Please support us!