Дизајн на табела

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Отворете ја датотеката со бази на податоци на базата на податоци каде што сакате да има нова табела. Кликнете на иконатаТабели. Изберете Креирај табели во приказ на дизајн за креирање на нова табела.

Сега можете да ги креирате полињата за Вашата табела во Дизајн приказот.

note

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Можете да внесете изборен Опис за секое поле. Текстот на описот ќе се појави како совет на заглавјето на колоната во приказот на табела.

Својства на поле

Внесете својства за секое избрано поле со податоци. Во зависност од типот на базата на податоци, одредени влезни елементи може да не се достапни.

Во полето Стандардна вредност внесете ја стандардната содржина за секој нов запис. Можете да ја уредите подоцна оваа содржина.

Во полето Потребен запис назначете дали полето може да остане празно.

За полето Должина, може да се прикаже комбинирано поле кое ги овозможува изборите кои ви се достапни.

Please support us!