Пребарување во филтер на формулари

  1. Отворете документ со формулар кој содржи полиња со бази на податоци.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Внесете ги условите за филтрирање во едно од неколкуте полиња. Забележете дека ако внесете услови за филтрирање во повеќе полиња, сите внесени услови мора да се совпаѓаат со (Логичко И).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Ако кликнете на Примени филтри базирани на формулари иконата на Филтер за формулари лентата со алатки, ќе се примени филтерот. Ја гледате Навигација на формулари лентата со алатки и можете да пребарувате низ најдените записи.

Ако кликнете на копчето Затвори на лентата со алатки Филтер на формулари формуларот е прикажан без филтер.

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

Користење на Навигаторот за филтри

Пребарување на табели и документи со формулари

Please support us!