Употребување и уредивање на извештаи на бази на податоци

Употребување на извештај

LibreOffice ги снима информациите за создадените извештаи во датотеки со бази за податоци.

  1. Изберете Датотека - Отвори и изберете датотека со база на податоци.

  2. Во прозорецот на датотеката со база на податоци, кликнете ја Извештаи иконата.

  3. Кликнете двапати на едно од имињата на извештаи за отворање на извештајот.

    note

    Овие врски се додаваат автоматски кога креирате нов извештај со Волшебникот за извештајот или во прозорецот на Создавачот на извештаи.


Уредување на извештај создаден во прозорецот на Создавачот на извештаи

The Report Builder window opens with the report's information loaded.

Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the Report Builder guide.

Execute the report to see the resulting report document.

Уредување на извештај создаден со Волшебникот за извештаи

Можете да ги уредувате стилови на страница за првата страница, исто така следните страници од извештајот, како и стиловите на пасуси, форматите за броеви, печатените ознаки на полињата и друго.

warning

Доколку немате солидно познавање на базата на податоци на која што пристапува извештајот, не го уредувајте SQL изразот, името на базата на податоци, скриената форма со контроли или информациите кои се однесуваат на извештајот.


Please support us!