Креирање на нова база на податоци

  1. Изберете Датотека - Нов - База на податоци.

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. Во Волшебникот за бази на податоци, изберете го видот на база на податоци и изберете ја опцијата за отворање на Волшебникот за табели како следен.

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!