Извршување SQL команди

Со помошта на SQL командите можете директно да ја контролирате базата на податоци, исто така можете да креирате и уредувате табели и прашања.

Note Icon

Некои SQL инструкции не се поддржани од повеќето видови бази на податоци. Ако е потребно, дознајте кои SQL команди се поддржани со Вашиот систем на бази на податоци.


Директно извршување на SQL израз

  1. Изберете Датотека - Отвори за отворање на датотека со бази на податоци.

  2. Изберете Алатки - SQL.

  3. Click the Create Query in SQL View icon Icon or

    Select an existing query from the list and click the Edit icon Icon.

  4. Во прозорецотПрашањаизберете Приказ - Префрли приказ на дизајн вкл/искл. Уредете ја SQL командата.

  5. Click the Run icon Icon. The result of the query is displayed in the upper window.

  6. Click the Save or Save As icon Icon to save the query.

Please support us!