Увезување и извезување податоци во текстуален формат

Ако сакате да размените податоци со база на податоци која нема ODBC врска и не дозволува dBase увоз и извоз, можете да употребувате вообичаен текстуален формат.

Увезување податоци во LibreOffice

За размена на податоци во текстуален формат употребете го LibreOffice Calc филтерот за увоз/извоз.

  1. Извезете ги саканите податоци од изворната база на податоци во текстуален формат. Се препорачува CSV текстуален формат. Овој формат одделува полиња на податоци со употреба на разделувачи како запирка или точка-запирка и ги одделува записите со вметнување на прелом на редови.

  2. Изберете Датотека - Отвори и потоа кликнете ја датотека за увезување.

  3. Изберете "Текст CSV" од комбо полето Вид на датотека. Кликнете Отвори.

  4. Се појавува дијалогот Увоз на датотеки. Одлучете кои податоци ќе ги вклучите од текстуалниот документ.

Штом податоците се во LibreOffice Calc табеларната пресметка, можете да го уредите штом е потребно. Зачувајте ги податоците како LibreOffice извор на податоци:

Извезување во CSV текстуален формат

Можете да ја извезете тековната LibreOffice табеларна пресметка во текстуален формат кој може да се прочита од многу други апликации.

  1. Изберете Датотека - Зачувај како.

  2. Во Вид на датотека изберете го филтерот "Текст CSV". Внесете име на датотека и кликнете Зачувај.

  3. Ова го отвора дијалогот Извоз на текстуални датотеки , во кој можете да го изберете множеството на знаци, разделувач на поле и текст. Кликнете Во ред. Се појавува предупредување дека е зачуван само активниот лист.

Please support us!