Регистрирање на адресар

Во LibreOffice можете да регистрирате различни извори на датотеки. Содржината на полињата на податоци потоа Ви се достапни за употреба во разни полиња и контроли. Вашиот системски адресар е таков извор на податоци.

LibreOffice обрасците и волшебниците употребуваат полиња за содржината на адресарот. Кога е активирано, главните полиња во обрасците автоматски се заменуваат со полиња од изворот на датотеки од вашиот адресар.

За да се изврши замената, мора да му кажете на LibreOfficeкој адресар ќе го користите. Волшебникот кој Ве прашува за оваа информација автоматски се појавува првиот пат кога ќе го активирате, на пример, образец за бизнис писмо. Исто така можете да го повикате волшебникот со следење на чекорите наведени подолу.

Note Icon

The address book data is read-only in LibreOffice Base. It is not possible to add, edit, or delete address data from within Base.


Волшебник за изворните податоци на адресите

За повикување на Изворни податоци на адресите волшебникот, изберете Датотека - Волшебници - Изворни податоци на адресите.

Рачно регистрирање на постоечки адресар

  1. Choose Tools - Address Book Source. The Templates: Address Book Assignment dialog appears.

  2. Во комбо полето Извор на податоци изберете го системскиот адресар или изворот на податоци кои што сакате да се употребат како адресар.

  3. Ако се уште не сте го регистрирале системскиот адресар во LibreOffice како извор на податоци, кликнете на копчето Администрирај Ова Ве води на Волшебник за изворни податоци на адресите, in which you can register your address book as a new data source in LibreOffice.

  4. Во комбе полето Табела изберете ја табелата на базата со податоци кои што сакате да ги употребите како адресар.

  5. Под Доделување на полиња, совпаднете ги полињата за име, компанија, оддел и така натаму со актуелните имиња на полињата се употребуваат во Вашиот адресар.

  6. Кога ќе завршите, затворете го дијалогот со Во ред.

Сега Вашиот извор на податоци е регистриран во LibreOffice како адресар. Ако сега отворите образец од категоријата Деловна кореспонденција , LibreOffice може автоматски да ги вметне точните полиња од форма на писмо.

Please support us!