Јазици кои употребуваат комплексен изглед на текст

За сега, LibreOffice поддржува Хинду, Тајландски, Хебрејски и Арапски како CTL јазици.

Ако го изберете текот на текстот од десно на лево, вградениот Western текст сеуште работи од лево на десно. Покажувачот одговара на тастерите со стрелки во кои десната стрелка го движи "на крај на текстот" а левата стрелка "на почетокот на текстот".

Можете да ја смените насоката на пишување текст директно со притискање на еден од следниве тастери:

Во страници со повеќе колони, делови или рамки кои се форматираат со тек на текстот од десно на лево, првата колона е десна колона а последната колона е левата колона.

Во LibreOffice Writer текстот форматиран во Тајландски јазик ги има следниве карактеристики:

Selecting the Document Language

Tools - Options - Language Settings - Languages

Алатки - Опции - Поставувања за јазик - Комплексен изглед на текст

Please support us!