Вметнување податоци од текстуални документи

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Icon Paste

За да го изберете форматот во кој ќе ја вметнете содржината на таблата со исечоци, кликнете ја стрелката близу до Вметни иконата на лентата Стандардно, или изберете Уреди - Вметни специјално, и потоа изберете го соодветниот формат.

Копирање текст со употреба на повлечи и пушти

Please support us!