Уредување на наслови на графикон

За да уредите наслов на графикон кој сте го вметнале во LibreOffice документ:

  1. Кликнете двапати на графиконот.

    Се појавува сива граница околу графиконот и сега менито содржи команди за уредување на објекти во графиконот.

  2. Кликнете двапати на постоечкиот текст на насловот. Се појавува сива граница околу текстот и сега можете да ги направите промените. Притиснете Enter за креирање на нова линија.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Ако кликнете на насловот ќе можете да го движите со глушецот.

  4. Ако сакате да го смените форматирањето на главниот наслов, изберете Форматирај - Наслов - Главен наслов. Ова го отовра дијалогот Наслов.

  5. Изберете едно од ливчињата кои се достапни во дијалогот за да направите измени.

  6. Кликнете Во ред. Кликнете настрана од графиконот за да излезете од режимот за уредување графикони во Вашиот документ.

Please support us!