Додавање текстура на графикон со ленти

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Кликнете двапати на графиконот за да влезете во режимот за уредување.

  2. Кликнете двапати на било која лента која сакате да ја уредите. Сега се избрани сите ленти од овој вид.

    Ако сакате да уредите само една лента, кликнете двапати повторно на таа лента.

  3. Во контекст менито изберете Својства на објект. Потоа изберете го ливчето Област.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!