Дефинирање граници за табели и ќелии на табели

стил на граница

 1. табелата кои сакате да ги измените.

 2. Кликнете ја Граници иконата Табела лентата со алатки (Writer) или на Линија и пополнување лентата за отворање на прозорецот Граници.

 3. Кликнете еден од предефинираните стилови на граница.

  Ова го додава избраниот стил на тековниот стил на граница на ќелиите на табелите. Изберете го празниот стил на граница во горниот лев ќош на Граници прозорецот за чистење на сите стилови на граница.

на граница

 1. табелата кои сакате да ги измените.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. од корисникот изберете ги рабовите кои сакате да се појават со вообичаен изглед. Кликнете на работ во прегледот за вклучување на изборот на работ.

 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.

 5. emph> изберете стил на линија и боја за избраниот стил на граница. Овие поставувања се однесуваат на сите гранични линии кои се вклучени во избраниот стил на линија.

 6. чекори за секој граничен раб.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. emph> за примена на промените.

Please support us!