Дефинирање граници за параграфи

стил на граница

 1. Сместете го покажувачот во параграфот за кој сакате да се дефинира граница.

 2. Форматирај - Параграф - Граници.

 3. Select one of the default border styles in the Default area.

 4. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. emph> за примена на промените.

на граница

 1. Форматирај - Параграф - Граници.

 2. од корисникот изберете ги рабовите кои сакате да се појават со вообичаен изглед. Кликнете на работ во прегледот за вклучување на изборот на работ.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. чекори за секој граничен раб.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. emph> за примена на промените.

Please support us!