Прикажување, вкотвување и криење прозорци

Некои прозорци во LibreOffice се вкотвуваат, како Навигатор прозорецот. Можете да ги преместите овие прозорци, ја одредите големината или да ги вкотвите на работ.

Вкотвување и одкотвување на прозорци

За вкотвување на прозорец, направете едно од следниве:

Овие методи исто така може да се користат за откотвување на тековно вкотвен прозорец.

Прикажување и криење на вкотвени прозорци

Икона

Кликнете го копчето на работ на вкотвениот прозорец за прикажување или криење на вкотвениот прозорец. Функцијата за Автоматско криење Ви дозволува привремено да се прикаже скриен прозорец со кликање на неговиот раб. Кога ќе кликнете во документот, вкотвениот прозорец ќе се скрие повторно.

note

Вкотвувањето на алатници и прозорци со повлечи и пушти зависи од поставувањата на Вашиот менаџер на прозорци. Мора да овозможите Вашиот систем да ја прикажува целата содржина на прозорецот кога преместувате прозорец, наместо прикажување само на надворешна рамка.


Please support us!