Вклучување и исклучување на проширени совети

Проширените совети обезбедуваат краток опис на функцијата на одредена икона, поле за текст или команда на менито кога ќе го поставите курсорот на тој предмет.

За вклучување и исклучување на Проширени совети:

За привремено вклучување на Проширени совети:

Please support us!