Пристапност во LibreOffice

Следниве карактеристики за пристапност се дел од LibreOffice:

note

Забележете дека поддршката за пристапност се потпира врз Java поддршката на Sun Microsystems за комуникација со алатки за помошна технологија. Ова значи дека првото стартување на програмата може да потрае неколку секунди повеќе, бидејќи Java runtime околината исто така мора да се стартува.


Please support us!