Form Wizard - Apply Styles

Specifies the form style.

За да пристапите до оваа наредба...

Кликнете Користи Волшебник за креирање форма во прозорецот на датотеката од базата на податоци.


Apply styles

Specifies the page style for the form.

Field border

Specifies the field border style.

Без раб

Specifies that the fields have no border.

3D look

Specifies that the field borders have a 3D look.

Рамен

Specifies that the field borders look flat.

Form Wizard - Set name

Please support us!