Автоматска корекција е активирана

1-ви ... е заменето со 1-ви ...

Автоматска корекција го поправи вашиот текст за да наставките на редните броеви бидат поставени како горен индекс.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!