Автоматска корекција е активирана

Атрибутите за задебелено и потцртано се препознаени и применети

Автоматска корекција го измени вашиот текст, и атрибутите за задебелен и/или потцртан текст автоматски беа применети.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!