Автоматска корекција е активирана

Двојните празни места беа игнорирани

Автоматска корекција го поправи вашиот текст за да повеќето празни места кои сте ги внеле сега се намалени на едно празно место.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!