Автоматска корекција е активирана

URL беше детектиран и атрибут на хиперврска беше поставен

Автоматска корекција го измени вашиот текст. Низа беше детектирана како URL и сега е прикажана како хиперврска.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!