Автоматска корекција е активирана

Двојните наводници („) се заменети

Вашиот текст беше поправен од Автоматска корекција за да двојните наводници бидат заменети со типографски наводници.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!