Автоматска корекција е активирана

Автоматска корекција изврши замена. Почетокот на реченицата сега започнува со голема буква.

Автоматска корекција изврши замена и почетокот на реченицата сега започнува со голема буква.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!