Автоматска корекција е активирана

Заменувањето е извршено

Автоматска корекција замени збор.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!