Автоматска корекција е активирана

Две големи букви на почетокот од збор и реченица се поправени на една голема буква.

Автоматска корекција го измени вашиот текст така што збор што започнува со две големи букви на почетокот од реченица сега започнува со една голема буква.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!