Автоматска корекција е активирана

Започни ја секоја реченица со голема буква

Вашиот текст беше поправен со Автоматска корекција така да секој збор по знакот на крајот на реченицата (точка, извичник, прашалник) започне со голема буква.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!