Содржина - Главните теми од помошта

Ги прикажува главните теми од помошта, подредени на сличен начин како папки во менаџер на датотеки.

Икона

Кликнете на затворена папка за да ја отворите и да ги прикажете потпапките и помошните страници.

Икона

Кликнете два пати за да затворите папка и да ги скриете потпапките и помошните страници.

Икона

Двоен клик на икона од документ за да ја прикажете соодветната помошна страница.

Use the arrow keys in combination with the Return key to drop down and roll up entries and to open documents.

Please support us!