Индекс - Пребарување по клучни зборови во помош

Можете да пребарувате за одредена тема со пишување на збор во текстуалното поле Поим за пребарување. Прозорецот содржи алфабетска листа на индексни поими.

Ако покажувачот е во листата со индекс кога го напишете поимот за пребарување, покажувањето ќе го скокне директно на следното совпаѓање. Кога напишете збор во текстуалното поле Поим за пребарување, фокусот ќе отиде на најдоброто совпаѓањње во листата со индекс.

Tip Icon

Индексот и пребарувањата со целосен текст секогаш се применуваат на тековно избраната LibreOffice апликација. Изберете ја соодветната апликација со употребана полето за листа на алатникот за преглед на помош.


Please support us!