Кратенки на тастатурата за бази на податоци

Следното е листа од кратенки на тастатурата достапна во базите на податоци.

Општите кратенки на тастаурата во LibreOffice се исто така применливи.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Кратенки на тастатурата за бази на податоци

Во дизајнот на прашања

Кратенки на тастатурата

Effect

F6

Префрлува меѓу површините на дизајнот на прашања.

Delete

Брише табела од дизајнот на прашања.

Tab

Ја избира линијата за поврзување.

Shift+F10

Го отвора контекстното мени.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Прозорец за својства на контролите.

Кратенки на тастатурата

Effect

+Down Arrow

Ја отвора комбинираната листа.

+Стрелка нагоре

Ја затвора комбинираната листа.

Shift+Enter

Вметнува нова линија.

Стрелка нагоре

Го поставува покажувачот во претходната линија.

Стрелка надолу

Го поставува покажувачот во следната линија.

Enter

Го довршува внесот во полето и го поставува покажувачот во следното поле.

+F6

Го поставува фокусот (ако не е во режим на дизајнирање) на првата контрола. Првата контрола е првата што е прикажана во Навигаторот на форми.


Кратенки на тастатурата а за креирање на основни дијалози

Кратенки на тастатурата

Effect

+PageUp

Се движи низ ливчињата.

+PageDown

Се движи низ ливчињата.

F6

Jumps between windows.

Tab

Избор на контролни полиња.

Shift+Tab

Избор на контролни полиња во спротивна насока.

+Enter

Ја вметнува избраната контрола.

Тастер Стрелка

Ctrl + тастер Стрелка

Ја поместува избраната контрола во чекори од 1 мм во соодветната насока. Во режимот на уредување точки ја менува големината на избраната контрола.

+ Tab

Во режимот на уредување точки оди на следната рачка.

Shift++Tab

Во режимот на уредување точки оди на претходната рачка.

Esc

Го напушта тековниот избор.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Тастатурни кратенки

Effect

Копче за празно место

Го менува изборот на редови, освен кога редот е во режим на уредување.

+ Tab

Toggles row selection.

Shift+копче за празно место

Selects the current column.

+PageUp

Moves pointer to the first row.

+PageDown

Moves pointer to the last row.


Please support us!