Time

Отвора алатник кој содржи функции за оптимизирање на редовите и колоните во табела.

Icon

Optimize Size

Можете да изберете некоја од следниве функции:

Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Icon

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Икона

Distribute Rows Evenly

Please support us!