Table Element / List Box / Combo Box Wizard: Data

Select the data source and table to which the form field corresponds. If you insert the form field in a document that is already linked to a data source, this page becomes invisible.

За да пристапите до оваа наредба...

Отворете го алатникот Контроли на формата, кликнете на иконата Повеќе контроли, кликнете на иконата Табела (контрола) и повлечето го глушецот за да генерирате поле. Врска со база на податоци во тековната форма не е дозволена.


Извор на податоци

Specifies the data source that contains the desired table.

Табела

Specifies the desired table.

Please support us!