Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

You can display the contents of the Gallery as icons, or icons with titles and path information.

To zoom in or zoom out on a single object in the Gallery, double-click the object, or select the object, and then press the Spacebar.

За да пристапите до оваа наредба...


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Вметнување објекти од Галеријата

Копирање графики од Галеријата

Adding Graphics to the Gallery

Adding a New File to the Gallery

To add a file to the Gallery, right-click a theme, choose Properties, click the Files tab, and then click Add. You can also click an object in the current document, hold, and then drag it to the Gallery window.

New theme

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

To access the following commands, right-click a theme in the Gallery:

Избриши

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Објектите или се физички избришани од носачот на податоци или прикажувањето на објектот е отстрането, во зависност од контекстот.

Ако изберете Избриши додека сте во Галеријата, елементот ќе биде избришан од Галеријата, но датотеката сама по себе ќе остане непроменета.

Преименувај

Овозможува да се преименува избраниот објект. Ако изберете Преименувај се избира името и може да се внесе ново име директно. Користете ги стрелките за да го доведете покажувачот на почетокот или крајот од името за да го избришете или додадете на дел од името или да го поместите покажувачот.

Ажурирај

Го ажурира прегледот во прозорецот или во избраниот објект.

Својства

The Properties of (Theme) dialog contains the following tabs:

Општо

Страницата со ливче Општо ги прикажува општите својства на тековната тема.

Files

Adds new files to the selected theme.

Вметни

Отвора подмени во Галеријата каде што можете да бирате помеѓу Копирај и Поврзи. Избраниот објект од галеријата е или копиран во тековниот документ или е креирана врска.

warning

Ако сте избрале објект во вашиот документ, тогаш новото вметнување ќе го замени избраниот објект.


Преглед

Избраниот елемент е прикажан во Галеријата со максимална големина. Кликнете двапати на прегледот за да се вратите на нормалниот приказ во Галеријата.

Please support us!