Визит-карти

Дизајнирајте и креирајте сопствени визит-карти Можете да изберете од бројните веќе дефинирани големини на формати или креирајте сопствен.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - New - Business Cards.


Медиум

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

Визит-карти

Дефинирај го приказот на вашите визит-карти.

Приватен

Contains personal contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Home' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Business

Contains contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Work' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Форматирај

Постави ги опциите за форматирање на хартијата.

Опции

Поставување на дополнителни опции за вашите налепници или визит карти, вклучувајќи поставувања за текстот, синхронизацијата и печатачот.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!