Налепници

Специфицирајте ја големината на текстот на налепницата и големината на хартијат.а за налепницата

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


Натпис

Внесете или вметнете го текстот којшто сакате да се појави на налепницата(те).

Текст на налепницата

Внесете го текстот кој што сакате да се појави на налепницата. Исто така можете да вметнете и поле од бази на податоци.

Адреса

Креира налепница со вашата повратна адреса. Текстот кој што тековно се наоѓа воТекст на налепницатасе пребришува.

Note Icon

За да ја промените вашата повратна адреса, одберете Алатки - Опции - LibreOffice, и кликнете на јазичетоПодатоци за корисникот.


База на податоци

Select the database that you want to use as the data source for your label.

Табела

Одберете ја табелата од базата на податоци која ги содржи полињата кои сакате да ги користите во вашата налепница.

Поле од базата на податоци

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

Форматирај

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Непрекинато

Печати налепници на хартија во ролна.

Лист

Печати налепници на поединечни листови.

Марка

Одберете ја марката на хартија која што сакате да ја користите. Секоја марка има сопствена големина на форматите.

Тип

Одберете ја големината на форматот која што сакате да ја користите. Форматите кои што се на располагање зависат од марката која што ја одбравте од листата Марка. Ако сакате да користите сопствен формат на налепница, одберете [Корисник], и потоа кликнете на јазичето Форматирај за да го дефинирате форматот.

Инфо

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Please support us!