Мени Форматирај

Отворете го алатникот Контроли на формата, кликнете на иконата Повеќе контроли, кликнете на иконата Табела (контрола) и повлечето го глушецот за да генерирате поле.

Отворете го алатникот Контроли на формата, кликнете на иконата Повеќе контроли, кликнете на иконата Табела (контрола) и повлечето го глушецот за да генерирате поле. Врска со база на податоци во тековната форма не е дозволена.

Отворете го алатникот Контроли на формата, кликнете на иконата Повече контроли, кликнете на иконата Табела (контрола) и повлечете го глушецот за да генерирате поле. Врска со базата на податоци мора да постои.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Отворете ја лентата Алатник уредувач на дијалог во Basic, кликнете

Икона

Својства

Open context menu of a selected form element - choose Form.

Икона

Форма

Open context menu of a selected form element - choose Form - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form - Data tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control.

Икона

Контрола

Open context menu of a selected form element - choose Control - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control - Data tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Икона

Редослед на активирање

On Form Design bar, click

Икона

Додај поле

On Form Design bar, click

Икона

Навигатор на форма

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Икона

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Икона

Отвори во режим на дизајн

On Form Control toolbar, click

Икона

Волшебници вкл./искл.

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Икона

Подреди

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Икона

Пренеси напред

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+ знак плус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Икона

Пренеси понапред

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+ знак минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Икона

Испрати поназад

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++ знак минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Икона

Испрати назад

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Икона

Во преден план

Choose Format - Arrange - To Background.

Икона

Во заднина

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Налево

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Центрирано

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Надесно

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Горе

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Центрирано

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Икона

Долу

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Икона

Смени котва

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Please support us!