Внесување/изнесување на Dif / Внесување од Lotus / Внесување од DBase

Ги одредува опциите за внесување/изнесување. Овие дијалози автоматски се појавуваат при избирање на соодветниот тип на датотека.

Множество знаци

Изберете го множеството знаци од опциите кои се користат за внесување/изнесување.

За повеќе информации кои се однесуваат на филтрите, обратете се на темата: Информации за филтри за внесување и изнесување.

Please support us!