Видете исто така...

На страницата за помош Општо за LibreOffice можете да најдете инструкции кои се применливи на сите модули, како што се работа со прозорци и менија, приспособување на LibreOffice, извори на податоци, Галерија и повлечи и пушти.

Ако сакате помош за друг модул, префрлете се за помош за тој модул со комбинираното поле во областа за навигација.

Достапноста на оваа функција зависи од вашиот X Window Manager.

Ви овозможува приказ на имињата на икони и други содржини на Помошта на позицијата на покажувачот.

Ви овозможува приказ на краток опис на менијата и иконите под покажувачот на глушецот.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Please support us!