Контекстни менија

Исечи

Го отсекува избраниот објект и го зачувува во таблата со исечоци. Објектот може повторно да се вметне од табелата со исечоци со користење на Вметни.

Вметни

Го вметнува елементот што сте го пренеле во таблата со исечоци во документот. Оваа наредба може да се повика само ако елементите во таблата со исечоци можат да се вметнат на тековната позиција на покажувачот.

Вметни

Отвора подмени во Галеријата каде што можете да бирате помеѓу Копирај и Поврзи. Избраниот објект од галеријата е или копиран во тековниот документ или е креирана врска.

warning

Ако сте избрале објект во вашиот документ, тогаш новото вметнување ќе го замени избраниот објект.


Подлога

Ја вметнува избраната слика како графика на подлогата. Користете ги наредбите од подменито Страница или Пасус за да дефинирате дали сликата треба да ја покрие целата страница или тековниот пасус.

Копирај

Го копира избраниот елемент во таблата за исечоци.

Избриши

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Објектите или се физички избришани од носачот на податоци или прикажувањето на објектот е отстрането, во зависност од контекстот.

Ако изберете Избриши додека сте во Галеријата, елементот ќе биде избришан од Галеријата, но датотеката сама по себе ќе остане непроменета.

Отвори

Користете ја наредбата Отвори за да го отворите избраниот објект во нова операција.

Преименувај

Овозможува да се преименува избраниот објект. Ако изберете Преименувај се избира името и може да се внесе ново име директно. Користете ги стрелките за да го доведете покажувачот на почетокот или крајот од името за да го избришете или додадете на дел од името или да го поместите покажувачот.

Ажурирај

Го ажурира прегледот во прозорецот или во избраниот објект.

Преглед

Избраниот елемент е прикажан во Галеријата со максимална големина. Кликнете двапати на прегледот за да се вратите на нормалниот приказ во Галеријата.

Креирај врска

Оваа наредба се активира само ако објектот е избран. Врска наречена „Врска до ххх“ (xxx го претставува името на објектот) се креира директно во истата папка на избраниот објект.

Please support us!