Алатник за цртање

Алатникот за цртање ги содржи основните алатки за цртање.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Избор

Правоаголник

Црта исполнет правоаголник таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да биде аголот на правоаголникот и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате квадрат држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Икона

Правоаголник

Елипса

Црта исполнета елипса таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да ја нацртате елипсата и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Икона

Елипса

Текст

Црта поле за текст таму каде што ќе кликнете или повлечете во тековниот документ. Кликнете некаде во документот и напишете го или вметнете го текстот.

Икона

Текст

Крива

Крива иконата на Цртање лентата го отвора Линии алатникот, каде што можете да додадете линии и облици на тековниот слајд.

Икона

Крива

Поврзувачи

Икона

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

3Д објекти

Отворете го 3D објекти алатник, каде можете да додадете 3D облици на тековниот слајд.

Икона

3Д објекти

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Икона

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Symbol Shapes

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Ѕвезди

Точки

Ви овозможува да ги уредувате точките на Вашиот цртеж.

Точки за прикачување

Ви овозможува да ги уредувате точките за прикачување на Вашиот цртеж.

До крива

Converts the selected object to a Bézier curve.

На полигон

Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines). The appearance of the object does not change. If you want, you can right-click and choose Edit Points to view the changes.

Режим

Ги менува формата, ориентацијата или пополнувањето на избраните објекти.

Икона

Transformations (LibreOffice Draw only)

Порамнување

Modifies the alignment of selected objects.

Икона

Порамнување

Подреди

Changes the stacking order of a selected object.

Икона

Подреди

Од датотека

Inserts an image into the current document .

Икона

Image

Вметни

Икона

Вметни

Контроли на формата

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Икона

Контроли на форма

Extrusion On/Off

Ги вклучува или исклучува 3Д-ефектите за избраните објекти.

Please support us!