Алатник за цртање

Алатникот за цртање ги содржи основните алатки за цртање.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Избор

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Боја на линија

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Област

Line

Црта права линија каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line

Линија

Правоаголник

Црта исполнет правоаголник таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да биде аголот на правоаголникот и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате квадрат држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Icon Rectangle

Правоаголник

Елипса

Црта исполнета елипса таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да ја нацртате елипсата и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Icon Ellipse

Елипса

Стрелки

Отворете го Стрелки алатникот, каде што можете да додадете прави линии, линии со стрелки и линии за димензија на тековниот слајд или страница.

Крива

Крива иконата на Цртање лентата го отвора Линии алатникот, каде што можете да додадете линии и облици на тековниот слајд.

Icon Curve

Крива

Поврзувачи

Icon Connector

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Icon Basic shapes

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Symbol Shapes

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Block arrows

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Flowcharts

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Callouts

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Stars

Ѕвезди

3Д објекти

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3Д објекти

Please support us!