Алатници

Овој дел овозможува општ преглед на алатниците што се достапни во LibreOffice Draw.

Овој преглед ја опишува стандардната конфигурација на алатник во LibreOffice.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Алатник за цртање

Алатникот за цртање ги содржи основните алатки за цртање.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Алатник за линии и исполнувања

Алатникот за линии и исполнувања содржи наредби и опции што може да ги примените во тековниот приказ.

Table Bar

Алатникот за табели содржи функции што Ви се потребни кога работите со табели. Се појавува кога ќе го придвижите покажувачот во табела.

Алатник за форматирање на текст

За да се прикаже алатникот за форматирање на текст поставете го покажувачот во текстуален објект.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Алатник за уредување точки

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Алатник со опции

Алатникот со опции може да го прикажете ако изберете Приказ - Алатници - Опции.

Color Bar

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Статусна линија

Статусната линија прикажува информации за Вашиот документ, вклучувајќи го и тековно избраниот објект. Можете да кликнете двапати на некои елементи од статусната линија за да го отворите соодветниот дијалог.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

ТекстЕфекти

Алатникот ТекстЕфекти се отвора кога ќе изберете објект од ТекстЕфекти.

Вметни

Please support us!