Приказ

Ги уредува својствата на приказот во документите од Draw.

Нормален

Го префрла приказот на страницата во нормален.

Master Slide

Switch to the master slide view.

Боја / сиви нијанси

Ги прикажува слајдовите во боја, сиви нијанси или во црно / бело

Pane

Switches the Pane on and off.

Status Bar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Ленијар

Прикажува или скрива ленијари во горниот и левиот дел од работната површина.

Grid

Sets the display properties of a grid.

Guides

Specifies the display options for guides.

Navigator

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Зумирај

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!