Менија

Следува објаснување на сите менија и подменија на LibreOffice Draw и нивните дијалози.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

Ова мени содржи општи наредби за работа со документи од Draw, како што се отворање, затворање и печатење. За да го затворите LibreOffice Draw, кликнете Напушти.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Приказ

Ги уредува својствата на приказот во документите од Draw.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Помош

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!