Rotating Objects

Може да ротираме некој предмет околу негова оска на ротирање (централна точка) или тежишна точка што сами сте ја одредиле на предметот.

Икона

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Го мрдате покажувачот до аголот така што кога ќе стигне ќе се смени во ротирачки симбол. Повлечете ја го во било која насока за да го вртите.

Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Ротирај објект

За да ја смените точката на тежиштето, повлечете го малото кругче од центарот на предметот во друг дел.

За да го навалувате предметот хоризонтално или вертикално повлечете некоја од помошните точки што се помеѓу аглите.

Please support us!