Instructions for Using LibreOffice Draw

На страницата за помош Општо за LibreOffice можете да најдете инструкции кои се применливи на сите модули, како што се работа со прозорци и менија, приспособување на LibreOffice, извори на податоци, Галерија и повлечи и пушти.

Ако сакате помош за друг модул, префрлете се за помош за тој модул со комбинираното поле во областа за навигација.

Уредување и групирање предмети

Подреди, Пореди и распредели ги предметите

Преод на бледнеење помеѓу два предмета

Цртање сектори и сегменти

Duplicating Предмети

Grouping Objects

Комбинирање на објекти и конструирање на облици

Connecting Lines

Assembling 3D Objects

Rotating Objects

Уредување бои и текстури

Дефинирање сопствени бои

Размена на бои

Создавање тонско обојување

Уредување текст

Додавање текст

Fontwork For Graphical Text Art

Работа со слоеви

Changing and Adding a Master

Changing the Background Fill

About Layers

Insert or Modify Layer

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

Преместување објекти

Разно

Shortcut Keys for Drawing Objects

Внесување графика

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Копирање графики од Галеријата

Вметнување објекти од Галеријата

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Using Gluepoints

Please support us!