Shortcut Keys for Drawing Objects

Можете да креирате или уредувате накој предмет употребувајки ја тастатурата.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


За да креирате или уредите нацртан предмет треба.

 1. Стиснете F6 за да работите на Цртежот.

 2. Притиснете го Right додека не стигнете до алатката за цртачот.

 3. Ако е стрелката веднаш над иконата тогаш алатката за цртање отвара алатник. Притиснете Up or Down со стрелката отворете ги наредните под-алатници, а потоапритиснете Десно or Left заменка за да изберете икона.

 4. Press +Enter.

  Овој предмет е креиран во центарот на тековниот документ.

 5. To return to the document, press +F6.

  Може да ги користите стрелките од тастатурата за да го позиционирате каде што сакате. За да изберете команда од контексното мени за предметот, притиснетеShift+F10.

За да изберете предмет

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Притиснете Tabдодека не стигнете до предметот што сакате да ви биде избран.

Please support us!