Assembling 3D Objects

Може да комбинирате два или повеќе 3D предмети во еден...

За да комбинирате 3D предмети:

  1. Внесете 3D предмети од 3D Предмет Алатник(на пример, квадрат)

  2. Внеси втор не толку голем 3D предмет (на пример: сфера)

  3. Избери го вториот 3D предмет (сферата)и избери Уреди-Исечи

  4. Двоен-клик на првиот предмет (квадратот)за да влезете во групата.

  5. ИзбериУреди-ВметниИ двата предмети се сега дел од новокреирана група. Ако сакате може да ги уредите индивидуелно предметите или да ги смените нивните позиции во групата.

  6. Двоен-клик надвор од групата на празен дел од документот за да излезете од групата.

Note Icon

Неможе да пресечувате или одземата 3D предмети.


Please support us!