Grouping Objects

Може да комбинирате повеќе предмети, така што ќе изгледаат како едно.Може да преместувате и одстранувате било колку предмети во групиможе да го измените секој предмет како еден, затоа што се комбинирани. Може да се смени големината

Групите исто така може да бидат групирани и во други групи. Акција применета на групата не ги менува предметите како такви.

За да групирате предмети:С

Икона

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

На пример, можете да ги групирате сите предмети во лого од некоја компанија и да ги движите, зголемувате, намалувате и слично, сите оддеднаш.

Откако имате ги групирано предметите, избирајки било кој дел од група ја избира целата група.

Избирање на предмети во група

Икона

Можете да изберете само еден предмет во груп само со влегување во групата. Тоа се прави со двоен- клик на неа и кликнете на предмет за да го смените, или можеби да го избришете или додадете друг.

Икона

За да излезете од менување на групата кликнете било каде н а празниот простор.

Please support us!